Hoe lang blijven we voortrazen in de tunnel

Is de Schelfhorst het nieuwe slachtoffer van de verstening van onze gemeente?

Onze gemeente profileert zich als groenste gemeente van Drenthe. Als de groene long tussen Groningen en Assen. Deze mooie woorden hebben echter nauwelijks inhoud, want een visie op wat het zijn van groene long betekent, ontbreekt. Het lijken eerder praatjes voor de verkoopfolders van projectontwikkelaars. In hoog tempo wordt de enorme wijk Ter Borch volgebouwd met villa’s. In Paterswolde-Noord komen dezelfde grootschalige villa’s, ondanks de protesten vanuit de bewoners en nu dreigt ook de Schelfhorst ten prooi te vallen aan het grote geld.

Al vele jaren kan de VVD rekenen op trouwe aanhang in Tynaarlo en dus kunnen zij al jaren het beleid van onze gemeente bepalen. Beleid waarbij vooral het grote geld en vastgoedcowboys goed garen spinnen. Voor een gewone inwoner nauwelijks te volgen, zeker als onze VVD wethouder Nina Hofstra van alles in de achterkamertjes probeert te bepalen.

Het verhaal Schelfhorst is een nieuw hoofdpijndossier voor ons dorp.

Een kleine uitleg: toen de camping op de Schelfhorst verkocht werd om reden geen opvolger (eigenaar werd 65 jaar), kwam er een vastgoedhandelaar, die het terrein opkocht en een vergunning kreeg om er 77 recreatiewoningen te bouwen. Die bouwvergunning is afgegeven zonder een vervaldatum. Dus ook nadat er al 15 jaar niets gebeurt op dat terrein en de natuur het weer heeft overgenomen, is die bouwvergunning geldig. Ons gemeentelijk beleid is er dus op gericht om het vastgoedspeculanten zo makkelijk mogelijk te maken.

Nu de crisis voorbij is, meldt zich een handelaar die het wil kopen en er inderdaad ruim 70 recreatiewoningen wil bouwen. In plaats van het vergunningenbeleid aan te pakken, regelt het college onder aanvoering van de wethouder van D66 M.A. van Dijk met een andere marktpartij dat er 10 permanente woningen gebouwd mogen worden. Het plan lijkt een stuk sympathieker, omdat er dan 10 schuurwoningen gebouwd worden op grote kavels. Altijd beter dan 77 recreatiewoningen, zult u denken.

De gemeenteraad werd voor een voldongen feit geplaatst door D66 wethouder Van Dijk . De plannen blijken al anderhalf jaar geleden te zijn beklonken in de achterkamer van de D66 wethouder.

De raad wist van niets.

De raad werd gedwongen om te kiezen voor óf 77 recreatiewoningen óf 10 schuurwoningen. Collegepartijen VVD, D66, CDA en hun getrouwe CU kozen toen maar voor die 10 woningen en de plannen worden nu vrijgegeven voor inspraak. Alleen Leefbaar Tynaarlo met steun van Groen Links waren tegen aanpassen van het bestemmingplan en kwamen met een motie om te onderzoeken of we hier als gemeente niet zelf de regie konden pakken.

Toen de eerste plannen van Paterswolde-Noord werden gelanceerd, heetten die plannen: “Klein Schelfhorst”. Toen boze omwonenden vroegen of we nu werkelijk het hele gebied tussen de stad en Paterswolde gingen volbouwen, is de naam snel veranderd in Paterswolde-Noord. De angst van die bewoners lijkt tot nu toe geheel bewaarheid te worden. Van de stad tot aan Paterswolde toe wordt alles volgebouwd, waar maar iets mogelijk gemaakt kan worden. Zo dreigt Paterswolde de Vinex-wijk van de stad te worden.

Leefbaar Tynaarlo maakt zich grote zorgen over deze ontwikkeling. Leefbaar Tynaarlo wil dat onze gemeente werkelijk de groene long blijft tussen de twee steden. Leefbaar Tynaarlo wil bijdragen aan de biodiversiteit en ruimte geven aan flora en fauna. Natuur dient te worden beschermd en niet beperkt te worden, omdat het nu eenmaal kan. Leefbaar Tynaarlo vindt dat we betere rentmeesters moeten zijn en het kwetsbare gebied behoeden voor verdere verstening. Leefbaar Tynaarlo vindt ook dat een ecologische verbinding tussen het Paterswoldse meer, het Elsburger Onland, de Schelfhorst en de Onlanden verder verstevigd moet worden in plaats van dat er huizen worden gebouwd. Leefbaar Tynaarlo wil onderzoeken of juist van deze gebieden een Drents icoonproject zou kunnen worden gemaakt.

Ons gemeentelijk beleid kent geen visie. In de raad wordt gesteggeld over bouwen “ja mits” of “nee, tenzij”. Zo gaat de gemeenteraad over elke stukje groen debatteren, zonder dat er een overkoepelende visie is over wat het nu werkelijk betekent om een groene long te zijn.

Leefbaar Tynaarlo krijgt al vele reacties vanuit dit gebied van mensen die het liefst het groen behouden zien. We lijken met ons allen in de tunnel te zitten van kiezen tussen 77 woningen of 10. Leefbaar Tynaarlo wil kiezen voor groen en wil dat met hulp van onze kiezers mogelijk maken.

Na de verkiezingen van 21 maart hoopt Leefbaar Tynaarlo de kans te krijgen om een en ander te herstellen en als nog te onderzoeken of de Schelfhorst gevrijwaard kan worden van verdere woon- of recreatiebestemmingen. Leefbaar Tynaarlo vraagt de kiezers mandaat om een andere wind te laten waaien in onze gemeente. Leefbaar Tynaarlo wil dat groen niet langer moet wijken voor villa’s van de rijken.

Niets is zo rijk als de onuitputtelijke weelde van de natuur. Als inwoners moeten we er dan ook zuinig op zijn. En daar waar we haar kunnen versterken, moeten we dit niet nalaten.

Leefbaar Tynaarlo. Lijst 4