hoe zit dat nou met de Stiep?

Ons sociaal hart …………..  ons beschikbare  budget, de feiten:

De Stiep is een zorgboerderij, midden in een woonwijk in Zuidlaren. De wijkbewoners zijn erg betrokken en zij zetten zich als vrijwilliger op verschillende manieren in. Boodschappen doen, dieren verzorgen etc. In de weekenden verzorgen de wijkbewoners het voeren van de dieren. De Stiep is een dagbestedingsproject. Tot 2017 was het een onderdeel van Lentis. Aangezien Lentis de begroting niet rond kon krijgen, werd de Stiep een onderdeel van Werkpro, een aparte stichting, die doelgroepen met een afstand tot de arbeidsmarkt aan een zinvolle dagbesteding helpt.
Er zijn momenteel 52 deelnemers waarvan 12% via WMO (Gemeente Groningen, Tynaarlo en Assen bij elkaar opgeteld).  Voor Tynaarlo zal het waarschijnlijk gaan om 1 of 2 personen. In 2017 heeft Werkpro € 50.000 aan subsidiegelden ontvangen om de doorstart van de Stiep mogelijk te maken. Voor 2018 heeft Werkpro een tekort van € 100.000 en ook voor 2019 lijkt dit tekort met nog een ton te zijn opgelopen. Werkpro vraagt de gemeente om zowel voor 2018 als voor 2019 een ton subsidie te verstrekken. Deze aanvragen heeft de gemeente afgewezen.
De commotie:
In de media wordt het college nu door de PvdA als onbetrouwbaar weggezet. De PvdA maakt veel kabaal. Hierdoor krijgt Leefbaar Tynaarlo veel vragen van kiezers over het warme sociale hart van LT. De Stiep moet toch blijven?! Daar moet toch geld naartoe?!
Werkpro stelt nadrukkelijk dat de directie de mening van de PvdA niet deelt. De lading die zij daar nu aan geeft is geheel voor rekening van de PvdA en wordt niet door het bestuur van Werkpro gedeeld.
Werkpro is wel van mening dat de gemeente ook voor 2018 financieel zou moeten bijdragen om het verlies van € 100.000 te dekken. Voor 2019 zal het verlies niet kleiner zijn. De verwachting is dat minimaal een verlies zal zijn te boeken van € 95.000. Uit signalen blijkt dat Werkpro dit niet kan of niet wil dichtfietsen.
En wat vindt Leefbaar Tynaarlo?
Leefbaar Tynaarlo heeft een sociaal hart, maar dat hart klopt voor meer dan 2 personen. Ons geld kunnen we maar 1x uitgeven, dus we zijn voorzichtig. Moeten wij een ton per jaar ophoesten om 1 tot 2 personen aan het werk te houden????? Is dat de besteding die wij voor ogen hebben van ons belastinggeld???
Leefbaar Tynaarlo heeft bij Werkpro de financiële stukken opgevraagd over 2017, 18 en 19. Eerst maar eens lezen hoe de zaken werkelijk liggen. Tot op heden hebben we die stukken nog niet gekregen.
Het feit blijft dat Werkpro een zelfstandig bedrijf is en het kan niet zo zijn dat de gemeente Tynaarlo middels tonnen aan subsidiegelden hun tekorten moet aanvullen. Dan zijn er vast nog wel meer bedrijven die financiële ondersteuning willen ontvangen.
De aanvraag om subsidie voor het jaar 2019 is terecht door het college afgewezen. Er is geen financiële speelruimte in de gemeentebegroting. Het is en blijft ook de verantwoordelijkheid van Stichting Werkpro zelf om voldoende inkomsten uit de markt te halen en te zorgen voor een gezonde financiële bedrijfsvoering. We hebben verder geen signalen dat ook Groningen en Assen voor de 2 personen uit hun gemeente elk jaar een ton aan Werkpro overmaken.
Als gemeente moeten wij het doen met het geld dat de landelijke overheid ons geeft. Het landelijke beleid, waarbij de zorg “vermarkt” is en zorgverzekeraars een prominente rol spelen – geheel gericht op winst uit de markt, is in onze ogen een cruciale factor in dit verhaal en een kapitale fout. Samen met allerlei wet- en regelgeving op het gebied van de arbeidsmarkt maakt dit dat er voor de kwetsbaren in onze samenleving steeds minder plek lijkt te zijn. Dat baart ook ons zorgen.
Toch zullen wij het vooralsnog moeten doen met de huidige wet- en regelgeving. We kunnen hooguit ons college oproepen om dit onderwerp op landelijk niveau te agenderen.
Ons sociale hart vraagt erom ons geld zo verstandig mogelijk aan zoveel mogelijk mensen te besteden