Inwoners in de kop van Drenthe en elders worden niet voor vol aangezien in Den Haag.

Minister Wiebes van Economische Zaken heeft besloten dat wat het gasveld in Groningen minder oppompt, gecompenseerd kan worden uit de 11 gasvelden in Noord Drenthe. 3 ½ miljard kuub gas mag er uit de bodem van Noord Drenthe worden gehaald.

Zonder enige voorbericht worden we als inwoners in de kop van Drenthe opgezadeld met iets waarvan we de consequenties op langere termijn niet kunnen overzien. We zien al een aantal jaren wat de gasboringen voor Groningen betekenen. Nieuwe boringen zullen zeker risico’s gaan opleveren. Blijkbaar haalt men in Den Haag de schouders op over de risico’s van mijnbouw. Van de ellende in Groningen is niets geleerd. Sterker nog: het risico wordt nu verplaatst naar het naast gelegen gebied! Op voorhand wordt al erkend dat er schade zal gaan ontstaan en de minister heeft TNO verzocht te onderzoeken wat de schadegevolgen kunnen gaan inhouden.

Als dit in het westen van het land zou gebeuren, dan waren de rapen gaar geweest. Dan was de wereld te klein geweest. Zijn er dan hier geen reacties? Zeker wel. De bevolking is begonnen met het opstarten van een petitie.

Ook de raad van Tynaarlo roert zich en zal als de neuzen één kant op blijven staan, het college opdragen om samen met alle noordelijke Drentse gemeenten (Assen, Aa en Hunze en Tynaarlo) bezwaar te maken bij de Raad van State tegen de plannen van minister Wiebes om gas te winnen in Noord-Drenthe. We verwachten dat het college sowieso gaat kiezen voor juridische stappen. Dit omdat er nog geen schade protocol ligt en er onduidelijkheid is over de nulmetingen. Beste is dus de rechter een uitspraak te laten doen hierover. De raad heeft hiervoor gelden gereserveerd. Gelijke monniken gelijke kappen.

Opmerkelijk is wel dat de provincie Drenthe zich afzijdig houdt. Slechte zaak.

Duidelijk is dat het merendeel van de inwoners in de kop van Drenthe zich grote zorgen maakt over de eventuele gevolgen van gaswinning onder onze huizen. Iedereen is bang voor schade door het plegen van de mijnbouw. Waardedalingen in een kwetsbare omgeving waar gas wordt onttrokken onder ook bebouwde gebieden. We kunnen de gevolgen en persoonlijk drama’s volgen bij onze Groningse buren. Dat machteloze gevoel over de veiligheid van jouw huis, waarin je met je gezin woont…dat willen wij niet! Wij, Leefbaar Tynaarlo, zullen er alles aan doen om dit tegen te houden!