Pakjesavond

Zo vlak voor Sinterklaas worden er veel surprises gemaakt. Ook door het college van Tynaarlo. In de trant van Sinterklaas konden we lezen dat het college voornemens was een positieve grondhouding aan te nemen om de droom van Brink (VVD Gedeputeerde) niet bij voorbaat te laten stranden. Tot zover is er eigenlijk niets verontrustend. Waar we het over hebben? Hetsnelfietspad van Assen naar Groningen.

Een miljoenenproject dat met gemeenschapsgeld moet worden gefinancieerd. Opvallend is dat we nergens het nut en de noodzaak hiervan hebben kunnen opduikelen. Is Brink bezig zich een standbeeld te creëren of is er echt de noodzaak aanwezig dit snelfietspad te regelen?

Allereerst reageren veel inwoners in Tynaarlo en organisaties dat het leggen van dit snelfietspad, 4 meter breed, meer overlast zal gaan geven dan dat er door de inwoners van Tynaarlo plezier aan beleefd zal worden.

De snelfietspad moet langs het Noord-Willemskanaal komen te liggen. Laten daar nu kilometerslange zandpaden liggen die onder het kopje cultuur-historisch kunnen worden geplaatst. Deze zandwegen worden gebruikt door:

  • het agrarische verkeer dat zo bij de landerijen kan komen
  • wandelaars daar prachtig kunnen wandelen
  • ook de vegetatie er haar domicilie heeft, denk aan bijen, vlinders en andere insecten
  • veel vissers daar plezier beleven aan de waterkant.

Zou dit alles veranderen in een 4 meter brede betonplaat en niet kan worden afgesloten voor het plaatselijke verkeer, kan er dan nog worden gesproken van een snelfietspad?Zou daar wel sprake van zijn dan is het alleen toegankelijk voor de snelle fietsers.

Is er dan geen betere alternatieve mogelijkheid?. Zeker. Allereerst zou daar waar het viaduct (A28) het Noord-Willemskanaal kruist, het beoogde snelfietspad direct langs de A28 kunnen worden gelegd. Daar vervolgend tot aan de Groningerweg kan deze weer aansluiten op de Meerweg. Met deze variant wordt veel discussie en tegenspel voorkomen.

Worden er andere keuzes gemaakt dan zal zoal Leefbaar Tynaarlo tegen zijn.

En dan het moeten bijbetalen van 100.000 euro aan dit feestje van Brink. Als gekozen wordt voor genoemde variant (langs de A28) en er verbeteringen zijn te noemen, zou er over nagedacht kunnen worden hier een 100K aan bij te dragen. De boute bewering van Brink dat Tynaarlo al in het vorige college toezeggingen zou hebben gedaan , geeft enige discussie!

Maar er speelt nog meer natuurlijk. Het snelfietspad zal zondermeer het beoogde transferium bijde Punt moeten doorkruisen. En daar is nog een hevige discussie aan de gang of de gemeente Tynaarlo daar wel aan moet meewerken. Ook daar wordt beton en asfalt neergelegd tegen het natuurgebied aan de Drentse Aa. Maar zoals Brink aangeeft, daar gaat Brink alleen over. Niet de gemeente Tynaarlo. Die mag alleen een vergunning verlenen om een halve Haarlemmermeervariant te realiseren.

En nu? De raad van Tynaarlo heeft op nog geen enkele wijze bemoeienis gehad over de beide plannen. Het is dus ook nog geen gelopen race. In het ergste geval zal Brink twee maal in het zand moeten bijten. Een transferium willen we niet, het opofferen van onze cultuur historistische zandpaden is ook uit den boze.

Wordt vervolgd