Inwoners in Tynaarlo kunnen volgend jaar hun oude medicijnen kwijt bij de apotheek

Inwoners in Tynaarlo kunnen volgend jaar hun oude medicijnen kwijt bij de apotheek

Inwoners in Tynaarlo kunnen volgend jaar hun oude medicijnen kwijt bij de apotheek. In de raadsvergaderingvan 12 september 2017 kwam dit aan de orde. De raad werd verzocht om o.a. in te stemmen met:

– een derde container voor Plastic, Metalen en Drankenkartons (PMD)
– een nultarief voor Groente, Fruit en Tuin afval (GFT)
– geen bedrijfsafval in te zamelen op de milieustraat
– geen medicijnafval in te zamelen bij de apothekers

Om te kunnen weten wat de inwoners wilden had Leefbaar Tynaarlo snel een onderzoek gedaan en gevraagd wat men er van vond. Prima allemaal maar de medicijnen niet meer kwijt bij de apotheek daar werd een ieder niet vrolijk van. Middels een amendement en veel lobby werk kon dit nu voorkomen worden. Het amendement werd door het college overgenomen en dit betekent dat vanaf 1 januari of eerder het medicijnafval wel mag worden ingezameld bij de apotheken. Voor enkelen in de raad even slikken, maar het gezond verstand heeft wederom gezegevierd. Eind goed al goed.