Transferium stap dichter bij procedure Raad van State

Soms is het praten tegen dovemansoren. Het speeltje van de VVD-gedeputeerde Brink zal, hoe het ook wordt tegengewerkt, zijn transferium moeten krijgen. Al vanaf 2013 wordt er gesproken over de komst van een transferium bij De Punt aan de oostkant tussen de A28 en de afrit Eelde. Het zou eerst een plek worden met 2000 parkeerplaatsen. Dit is uiteindelijk afgeslankt naar 200 stuks. De kosten, een slordige 12 miljoen. Als dooddoenertje werd aangegeven dat er met 2 extra buslijnen een heus OV-knooppunt zou ontstaan. Volgens informatie van de uitvoerders daarvan is wel duidelijk dat men daar niet op zit te wachten. Dus kunnen we dit onder het kopje gebakken lucht plaatsen. Gemeente Tynaarlo moet nu een wijziging van het bestemmingsplan in gang zetten met daarbij een zak geld van € 650.000 voor een extra rotonde. Tel uit je winst.

De plaatselijke fracties VVD, CDA, CU, GB en D66 zijn hier voorstanders van. Leefbaar Tynaarlo was het duidelijkst. Er is geen enkele onderbouwing dat dit prestige project nuttig en noodzakelijk zou zijn. Dit konden de fracties van PvdA en GroenLinks ondersteunen.

Leefbaar Tynaarlo stelde voor te wachten totdat een transferium wel nuttig of noodzakelijk zou zijn. Wetende dat dit moment er nooit zal komen. Zolang in Haren het transferium voor de helft leegstaat (400 parkeerplaatsen ongebruikt) uitbreiding in Westlaren en Tynaarlo een goed alternatief kan zijn, is een investering van meer dan 12 miljoen verkwisting van gemeenschapsgelden. Ons voorstel om de 12 miljoen te investeren in een op- en uitstap mogelijkheid in Tynaarlo (stationnetje) en op de vervuilde locatie van, van Wijk en Boerema t.z.t. daar een parkeerplek voor fietsers en auto’s te creëren kreeg nu nog geen steun.

Op 26 september zal de raad een definitief besluit nemen. Zoals het nu lijkt is er een meerderheid om de VVD-gedeputeerde Brink zijn speeltje te gunnen. Dat dit ruim 12 miljoen gemeenschapsgeld kost, is niet aan de orde. In maart 2018 zijn er gemeenteraadsverkiezingen en daarom kan de VVD-gedeputeerde Brink zich geen nederlaag veroorloven. Men kan zo dom zijn als men wil zo is wel gebleken als men de meerderheid meekrijgt. Dan heeft men altijd gelijk!

Wordt vervolgd.