Inzamelen oude medicijnen

Via een artikel in DvhN hebben we mogen lezen dat de gemeente Tynaarlo als enige gemeente in Drenthe op een heuse zwarte lijst is geplaatst. Gaat dan om de weigering van het college ingezamelde medicijnen die overbodig zijn geworden en ingeleverd bij de apotheek, deze kosteloos in te nemen op de gemeentelijke werf. (chemisch afval) Argumentatie; dit is niet geregeld middels een landelijke kosteloze regeling.

Zeker, in sommige gemeenten is het wel goed geregeld en erkent men het gevaar dat inwoners de overbodige medicijnen in de grijze container dumpen of gewoon het toilet gebruiken als afvoerputje. Daarmee extra hoge kosten bij onder andere de waterbedrijven veroorzakend. In andere gemeenten wordt daarom de inzameling van medicijnafval heel anders aangepakt.

Apotheken die het verzamelen kunnen gratis dit op de gemeentewerf kwijt. Valt onder het kopje chemisch afval! Door dit kosteloos te doen verdwijnen oude injectienaalden en medicijnen die over de datum zijn niet in het milieu. Medicijnafval wordt door apotheken nota bene belangeloos ingezameld.

Zoals we hebben begrepen zijn de apotheken in Tynaarlo gestopt met het innemen van overbodige medicijnen van hun klanten. Natuurlijk, de individuele burger kan met zijn stripje overgebleven medicatie naar de milieustraat om dit in te leveren, gratis ook nog. Maar zo zal het niet gaan. Het gaat dan vaak in de grijze container of wordt door de WC weggespoeld. De waterschappen hebben zo er een extra probleem bij van hoe krijg je dit uit het nog te zuiveren drinkwater.

De gemeente Tynaarlo mag dan wettelijk gezien alleen huishoudelijk afval afkomstig van particulieren innemen. En zeker daar valt het afval van een bedrijf en dus ook van de apotheek niet onder. Toch zal ook een gemeente mee moeten werken aan een schoon en veilig milieu.

Er zijn dan 2 mogelijkheden
Of het college adviseert de inwoners vanwege haar beleid, spoel overbodige medicijnen maar door de wc en dump andere zaken die over datum zijn maar in de grijze container of de gemeente zou, in afwachting van verdere ontwikkelingen en besluiten ook, voorlopig, gewoon de medicijnen verzameld door de apotheken, ontdaan van de verpakkingen, kunnen innemen op de gemeentewerf. Dit valt onder chemisch afval.

De fractie van Leefbaar Tynaarlo heeft nu het college gevraagd dit laatste te besluiten en aan te passen op het moment dit landelijk is geregeld PDF. Op deze wijze werkt ook Tynaarlo mee aan een schoon milieu. (wordt vervolgd)