Plek 6 en de Lijstduwer voor Lokaal in de Kamer komen uit Tynaarlo

Hoog op de kieslijst, plaats 6, staat René Kraaijenbrink: ”Het is hard nodig om lokale belangen onder aandacht te brengen in Den Haag”

“In het noorden van Nederland spelen op lokaal niveau hele andere problemen dan in het westen. Het zou goed zijn als die in Den Haag ook beter op de agenda komen te staan”. Aan het woord is René Kraaijenbrink (56) uit Zuidlaarderveen. Hij stelt zich namens Lokaal in de Kamer verkiesbaar voor de Tweede Kamer.

Kraaijenbrink is al 15 jaar gemeenteraadslid in Tynaarlo. Daarnaast is hij ook voorzitter van de provinciale partij Drents Belang. Hij wil zich in Den Haag sterk maken voor aanpak van de armoede, laaggeletterdheid en werkloosheid in Noord-Nederland. “Verder wil ik aandacht voor de aardgas- en armbewegingproblematiek, geen windmolens in het landschap en geld voor natuurontwikkeling en het voltooien van de ecologische hoofdstructuur. Het zou mooi zijn als we die zaken met Lokaal in de Kamer nader onder de aandacht kunnen brengen in Den Haag.”

‘De lokale politiek leeft en is de grootste politieke stroming in Nederland. Eindelijk gaan de lokalen zich nu ook landelijk verenigen’, zegt Casper Kloos. Hij is fractievoorzitter van Leefbaar Tynaarlo en voorzitter van Drenthe Lokaal en vertegenwoordigt al 25 jaar de onafhankelijke lokale en provinciale politiek.

Kloos is op plek 27 lijstduwer voor Lokaal in de Kamer bij de aankomende Tweede Kamer verkiezingen. ‘Veel lijstduwers staan puur voor de symboliek op de lijst van hun partij. Dat is bij mij net iets anders. Ben lijstduwer omdat ik het toejuich dat de Lokalen eindelijk zich ook landelijk gaan verenigen. Ruim 25 % van alle raadszetels en wethoudersposten hebben we lokaal in Handen. We zijn al jaren vertegenwoordigd in gemeenten, provincies, waterschappen en de Eerste Kamer (middels de OSF). De volgende stap is nu de Tweede Kamer. Ook daar willen we een doorgeefluik voor de lokale problemen. Die kunnen dan ook daar direct worden besproken. We denken en praten dan op alle niveaus mee.’

Hij hoopt dat Lokaal in de Kamer sterk voor de dag gaat komen bij de Tweede Kamer verkiezingen. ‘Alleen al dat ik op de lijst sta, betekent dat mijn achterban ook landelijk op een verantwoorde manier kan stemmen. Ik ga me tijdens de verkiezingscampagne vol inzetten voor Lokaal in de Kamer. Het zou een geweldig succes zijn als de lokalen straks ook vertegenwoordigd zijn in de Tweede Kamer.’