Megasuper: nuttig, noodzaak of koehandel?

Wel of geen megasuper in het entree gebied van Ter Borch? Wat maakt toch dat het de gemoederen zo bezig blijft houden? Hoe komt het toch dat niet iedereen blij is met een enorme supermarkt van 3000 vierkante meters winkelgeluk in de achtertuin? Hoe komt het toch dat er ruim 65 zienswijzen worden ingediend op de wijziging van een bestemmingsplan? Heeft de projectontwikkelaar samen met de oude politieke partijen iets niet willen horen?

Het leek allemaal peis en vree. Een prachtige woonwijk in het groen. Een modern stukje platteland, met alle genoegens van de stad naast de deur. De bouwkavels gingen als zoete broodjes over de toonbank. Een wijk waar in eerste instantie de rust de sterke kant van deze wijk was. Investeerders in Eelde en Paterswolde speelden daarop in. Winkels in de bestaande kom werden verruimd en vernieuwd. Men investeerde zelfs in de openbare ruimte.

Maar… achter de coulissen werkte de gemeente mee aan het plan van een projectontwikkelaar om in het entreegebied een mega supermarkt te realiseren. En mega betekent ook heel groot. Het moet de grootste supermarkt worden van heel de provincie Groningen. 3000 vierkante meters super-geluk in het entreegebied van een rustige woonwijk. Met onjuiste kengetallen (lees het onderzoek naar marktruimte (DPO) van het bureau BSP.) werd de raad voorgespiegeld dat er ruimte en behoefte zouden zijn voor dit megalomane project. De geplande appartementen voor senioren zouden moeten vervallen en er moeten een super kolos verrijzen.

Bij het bestuderen van de stukken wordt duidelijk dat de nut en noodzaak op geen enkele wijze is aangetoond en dat de gemeente koerst op wat een individu, lees projectontwikkelaar , meent te moeten claimen voor inspanningen elders. Is hier sprake van koehandel of vriendjespolitiek? Het zal wel nooit boven tafel komen. Wel is uit de stukken duidelijk geworden, dat een buurtwinkeltje van 500 m2 voldoende zou moeten zijn om een vergeten boodschap dichtbij te kunnen ophalen.

De gemeente is gewezen op de onjuiste kengetallen, maar wilde daar niets mee doen! Men legde dit als irrelevant naast zich neer. Dat is nog het ergste van het hele verhaal. Willens en wetens werkt de gemeente mee aan een plan dat slechts voor de projectontwikkelaar profijtelijk is. Wat maakt dat een gemeente, nee: ónze gemeente dit doet?!

Een prima oplossing kan gevonden worden in het oorspronkelijke plan door de twee appartementengebouwen onderin te voorzien van wat kleine winkeltjes als warme bakker, postkantoortje, biologische groentewinkel en kleine buurtsuper. Samen 500 m2.
Door de buurt zelf waren al enquêtes gehouden, die in meerderheid aangaven dat men niet direct zat te wachten op de megasuper. Eelde/Paterswolde, Overwinningsplein, Van Lenneplaan ligt allemaal binnen acceptabele afstand. (1,5 tot 3,5 km) Neem mee in de overwegingen dat steeds meer boodschappen aan huis worden gebracht (de bestelbusjes van Jumbo en A&H wordt steeds vaker gesignaleerd in de woonwijken) zodat de werkende mens ook comfortabel thuis kan blijven en kom tot de conclusie dat nut en noodzaak van die mega super nergens op gestoeld blijken te zijn.

Maar de oude politiek is koppig en had met besluiten tot op de dag voor de verkiezingen de belangen van de projectontwikkelaar veilig gesteld. Het voorstel om een gemeentelijke enquête te houden en de inwoners daadwerkelijk goed te horen, werd in de prullenbak gesmeten. De oude politiek blokkeerde deze mogelijkheid. Gevolg is nu een patstelling. Afgelopen week zijn tientallen zienswijzen aangeboden aan de verantwoordelijk wethouder van RO. Het overgrote deel van de ingediende zienswijzen spreekt zich uit tegen het plan. Er zijn ook een paar voorstanders die hen mening naar de raad stuurden. Ook de ondernemers vanuit EPZ dienden een zienswijze in, waarbij zij breed en stevig onderbouwd kenbaar maakten tegen het plan te zijn.

De nieuwe politiek zit met dit dossier in haar maag. Als op korte termijn geen juiste knopen worden doorgehakt, staan we volgend jaar bij de Raad van State. Met een zestigtal zienswijzen wordt ons duidelijk gemaakt dat we moeten luisteren naar de direct betrokkenen en dat we recht moeten doen aan de belangen van onze inwoners. De nieuwe politiek wil luisteren naar haar inwoners en hen betrekken bij het ontwikkelen van plannen. De nieuwe raad wordt door dit dossier op de proef gesteld: is er voldoende gezond verstand om een einde te maken aan deze kwelling van onze inwoners in Ter Borch? Durft de raad haar goedkeuring te onthouden en dit plan terug te brengen naar de tekentafel? De raad heeft het laatste eindoordeel. Gezond verstand zegt: geen megasuper. Een buurtsuper van max. 500 m2 en senioren appartementen. Daar lijkt een ieder mee te kunnen leven.
Wordt vervolgd.