Sociale huur alleen voor mensen met geld!

Vanaf 1 juli hebben vele senioren het nakijken. Het gaat dan om het toegewezen krijgen van een geschikt huurappartement in eigen dorp. Die lagen al niet voor het oprapen, dus veel senioren hebben zich al jaren geleden ingeschreven. Daarmee verzamelden zij punten om (als het moment daar is en er kwam een appartement beschikbaar) daar op te reageren. De punten gaven dan de doorslag. Had je de meeste punten dan had je de woning.

Maar onze sociale verhuurder Woonborg heeft met goedkeuring van de gemeente Tynaarlo de spelregels drastisch aangepast. Woonborg verhuurt alleen aan mensen met een inkomen boven de € 22.400. Dus alleen een AOW van € 15.000 is niet meer genoeg om aan een sociale huurwoning te komen. Het eigen aanvullende pensioen moet minimaal € 7400 per jaar zijn. Pas dan kom je op de lijst voor een woning of appartement. Tot onze verbijstering is sociale huur alleen mogelijk voor mensen met een zelf opgebouwd pensioen van een aantal duizenden euro’s. Geen sociale huurwoning voor onze minima!

Dit zijn de nieuwe spelregels:
– Een alleenstaande met een verzamelinkomen tussen € 22.400 en € 36.798 of
– Een echtpaar met een verzamelinkomen tussen € 30.400 en € 36.798
+ je bent boven de 55 jaar oud
+ je bent lichamelijk helemaal okee…
alleen dan kom je in aanmerking voor een sociale huurwoning.

Maar het wordt nog gekker. De overheid roept al jaren dat mensen zo lang mogelijk zelfstandig moeten blijven wonen. Alleen de zwaarste gevallen komen in aanmerking voor verpleging en verzorging. Als je vanwege een slechte lichamelijke conditie een aangepaste woning nodig hebt, opdat je langer zelfstandig kunt blijven wonen, geeft Woonborg niet thuis. Woonborg verwijst je doodleuk door naar de gemeente. Die heeft een potje genaamd WMO en daarmee zou de woning passend gemaakt moeten worden. Of nu alle drempels er uit moeten of alle deuren moeten worden verbreed voor je rolstoel…alles wordt betaald uit de WMO-pot van de gemeente. Moet er een kamer beneden moet worden gecreëerd, omdat je de trap niet meer opkomt? Geen probleem. De gemeente betaalt het wel uit de gemeenschappelijke WMO-pot.

Dat deze gemeenschappelijke pot onder druk komt te staan door dit afschuifbeleid is voor Woonborg geen punt. En de politiek staat dit toe.

Nog even terug naar de realiteit: de vele senioren die toe zijn aan een aangepast appartement, zijn vooral alleenstaanden. Het merendeel heeft AOW en als ze mazzel hebben een klein pensioentje. Met deze nieuwe spelregels staan zij buiten spel. Woonborg en de gemeente Tynaarlo verwachten blijkbaar dat er genoeg senioren zijn die naast AOW een pensioen hebben van minimaal € 7.400 bruto. Zulke mensen zijn er wel maar die zitten in de koopsector. Als deze ooit gaan huren, doen ze dat particulier (via een makelaar).

In het bestand van Woonborg zitten dus woningzoekenden met op termijn een relatief hoog inkomen, die nu nog werken. Vanuit het perspectief van huidige AOW′ers is dit een klap in het gezicht. Daar komt nog bij dat de uiterst schaarse voorraad ook nog eens bij voorrang wordt verdeeld onder statushouders, mensen met psychische problemen, mantelzorgers of die dit ontvangen. Als klap op de vuurpijl kunnen woningzoekenden uit heel Drenthe ook nog eens reageren op woningen in onze gemeente.

In onze ogen zal er snel iets moeten veranderen.

De nu ingenomen standpunten zijn een gemeentelijke keuze. Gemeenten en woningcorporaties mogen immers zelf de spelregels bepalen. Dit onrecht en deze schaarste is gebaseerd op onze eigen keuzes.
Laat men in Vries net als dit in Eelde-Paterswolde en Zuidlaren is gebeurd, betaalbare senioren appartementen bouwen. Aan de Tynaarlosestraat ligt al vele jaren een prachtige locatie te wachten op initiatieven. Woonborg is de eigenaar en zegt geen geld te hebben, wat we betwijfelen. Laat dan een andere corporatie, zoals de Stichting Eelder Woningbouw, daar invulling aan geven.

Het beleid van Woonborg bestaat alleen met goedkeuring van de gemeente Tynaarlo. Er worden elk jaar prestatieafspraken gemaakt. Dus het huidige beleid is ook het beleid van de gemeente Tynaarlo. Dit beleid vinden wij onwenselijk. Wij vinden dat ons beleid socialer moet worden en dat Woonborg tot de orde geroepen moet worden en haar toewijzingsbeleid moet aanpassen.

Sociale huurwoningen horen vooral bij hen die onze zorg en bescherming nodig hebben.

Wordt vervolgd!