Nieuwe Fietspaden ( Ons verlanglijstje)

Leefbaar Tynaarlo wil de aankomende jaren extra investeren in veilige en toegankelijke wandel-, fiets-, vaar- en ruiterroutes. Wij zijn als Tynaarlo de fiets- en wandelgemeente bij uitstek. Daarmee zijn wij het aan onze stand verplicht fiets- en wandelpaden duurzaam en goed te onderhouden.

Wij onderscheiden doorgaande fietspaden en recreatieve fietspaden. Doorgaande fietspaden willen we graag in beton laten uitvoeren, omdat dat comfortabeler en uiteindelijk goedkoper in beheer is. We willen vraaggericht werken en waar dat nodig is recreatieve fietspaden verbeteren. Dat kan in half-verharding, dan wel in beton.

We kennen de wens van vele inwoners om veilige verbindingen voor (jonge) fietsers tussen de verschillende dorpen te realiseren. Zo is er nog steeds de wens om de verbinding Donderen – Yde (Norgerweg) te voorzien van een veilig fietspad. Verder ligt er nog de afspraak om de Kerkweg/Verlengde Kerkweg tussen Yde en Vries over de Es heen te herstellen. Voor de aankomende jaren dus een uitdaging om dit te realiseren.

De Hoofdweg in Eelde-Paterswolde en het fietspad aan de Hunebedstraat vanaf de spoorwegovergang dorp Tynaarlo tot aan dorp Zeegse zijn door een test van het Dagblad v.h. Noorden uitgeroepen tot slechtste fietspaden van Drenthe. Wij vinden het van groot belang hieraan wat te doen. Hier wordt nu gehoor aan gegeven. De raad heeft besloten deze beide slechtste fietspaden samen aan te pakken.

Leefbaar Tynaarlo is voor de mogelijkheid van een plank (station) bij het dorp Tynaarlo. Het daarnaast gelegen terrein van Wijk en Boerema is nu nog een saneringsplek. Dit kan makkelijk omgetoverd worden tot een paar honderd parkeerplaatsen en ruime fietsenstallingen en fietsen verhuur voor recreatie o.i.d.  Dit zou Tynaarlo een volwaardig openbaar vervoervoorziening kunnen opleveren. Inwoners van Vries, Tynaarlo en Zuidlaren kunnen daarvan direct profiteren. Niet meer in de file richting Groningen. Neen, gewoon op fiets naar Tynaarlo en per trein naar Groningen of richting Zwolle.