Onduidelijkheid over verstuurde brieven Gemeente Tynaarlo

Inwoners die zorg krijgen op grond van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo) betalen daar een eigen bijdrage voor. De hoogte van de eigen bijdrage is afhankelijk van hun inkomen en vermogen.
Vanwege nieuwe contracten tussen gemeente en zorgleveranciers wordt de eigen bijdrage in 2017 op een andere manier berekend en dat kan ongunstig uitpakken.

De gemeente heeft besloten inwoners die een hogere eigen bijdrage moeten betalen, te compenseren als zij dezelfde zorg als vorig jaar krijgen en geen wijzigingen hebben in hun inkomen en/of vermogen. Zij betalen daardoor in 2017 dezelfde eigen bijdrage als in 2016. Inwoners die hier mee te maken hebben, zijn inmiddels per brief door de gemeente geïnformeerd.

Zie hier de tekst die we hebben mogen lezen op de openbare website van de gemeente Tynaarlo. De fractie van Leefbaar Tynaarlo kreeg hierover verschillende boze telefoontjes. Vandaar enkele vragen van onze kant richting College. Na beantwoording hopen we duidelijkheid te kunnen scheppen in deze voor vele inwoners gemeentelijke chaos. Allereerst zouden we willen weten waarom de gemeente overgaat tot afsluiten van nieuwe contracten die voor onze klanten ongunstiger uitpakken. Dat je nieuwe contracten afsluit die gunstigere uitpakken lijkt ons verdedigbaar. Niet andersom.

Graag zouden we dus het financiële voordeel willen weten van deze aanbesteding voor de gemeente. Tevens willen we weten wat het de gemeente kost om een en ander voor 2017 weer te repareren. En niet onbelangrijk voor de langere termijn, hoe gaat het College hiermee om in 2018 en andere jaren?

Dan hebben we klachten over verstuurde brieven. Zijn recente brieven over onder andere de thuiszorg. Verschillende zaken daarin zijn gecodeerd en blijkt dat alleen de verstuurder hier iets van weet. Voor collegae blijken deze coderingen ook onbegrijpelijk. Zelfs de Zorgverleners snappen de gemeentelijke brieven en genoemde coderingen niet. Wel staat in de brief, die alleen voor de verstuurder begrijpelijk is, dat de ontvanger deze moet tekenen en retour zenden aan de gemeente. Maar als mensen in de glasbak en zorgverzekeraars de coderingen niet kunnen plaatsen, kunnen we van onze klanten toch niet vragen toch maar te tekenen. Lijkt ons dan ook goed dat de gemeente alsnog een begrijpbare brief stuurt, die een ieder kan lezen en snappen wat men bedoeld en pas daarna kan de klant gaan tekenen.

Op deze manier zoals nu blijkt, is misschien wel sprake van misleiding. We horen graag van het college of dit onjuist is en of alleen sprake is van een miscommunicatie.

Nu wachten op antwoord.