Vervolg van de soap wel/ niet megasupermakt gaat gewoon door

Het pad naar de Raad van Staten is hierbij ingeslagen. VVD PvdA CU CDA D66 kozen op 21 maart voor een projectontwikkelaar en niet voor de bewoners van ter Borch.

Het college kon echter de argumentatie van Leefbaar Tynaarlo op geen enkel vlak weerleggen. Bij de oorspronkelijke plannen voor de ontwikkeling van de woonwijken Ter Borch en de Tuinwijken was er geen sprake van een supermarkt en zelfs de rust en autoluwheid werd benadrukt.

Dat de ontwikkeling van een supermarktlocatie rond 2012 in beeld is gekomen met als genoemde reden de dreiging van de ontwikkeling van een supermarkt op de Groningse locatie ‘de witte boerderij’ en daarnaast een economische noodzaak was als gevolg van een slecht functionerende woningmarkt. 5 jaar later zijn in de stad Groningen diverse supermarktlocaties aan het uitbreiden is en eerdere onderzoeken naar nut en noodzaak inmiddels achterhaald zijn. Er is geen behoefte meer aan een supermarkt in Ter Borch

Komt bij de onrust onder inwoners van de wijk steeds groter wordt en diverse enquêtes laten zien dat er geen draagvlak is voor een supermarkt Ook blijkt er geen economische noodzaak meer te zijn, aangezien de woningmarkt sterk is aangetrokken en een woonbestemming met appartementencomplexen niet meer economische nadelig hoeft te zijn. Dat meer dan 5 jaar ambtelijke uren zijn gemaakt op deze planologische ontwikkeling, kan nooit een erden zijn een en ander maar door te drukken.

Het enige dat echter kon worden uitgekraamd waren boze woorden, die we maar niet te vaak zullen herhalen. Het bewijs van onvermogen van het zittende college. Het verwijt richting de fractie van Leefbaar Tynaarlo was zoal een college onwaardig. Wanbestuur en onbehoorlijk bestuur was het enige verwijt richting Leefbaar Tynaarlo, wat het college van Tynaarlo kon uitkramen. Dat ging ook anderen te ver. Het verzoek vanuit de raad om deze woorden in te trekken, was echter aan dovemansoren gericht. Maar, er is nu wel duidelijkheid. Wordt vervolgt!