Ontwikkelingen aan de zuidoostkant van de Noordzee. (waarschuwing)

In geheim verband is een clubje bezig de mogelijkheden te onderzoeken van en te adviseren over de ontwikkeling van een verstedelijkingsgebied aan de zuidoostkant van de Noordzee. Dit kleine clubje denkt het gebied tussen de Stad Groningen en Hamburg/Bremen werkelijk tot stad te maken. Het wordt ontkend, maar we weten uit onze bronnen dat hier wel degelijk aan wordt gewerkt.

Tegelijkertijd is men, hierop voortbordurend, de mogelijkheid aan het onderzoeken hoe op slinkse wijze alsnog de kop van Drenthe aan de stad Groningen kan worden geplakt. Groot, groter grootst is het credo. Dat betekent dat allereerst volgens “dit clubje” op creatieve wijze TerBorch/Eelderwolde (lees de kop van Drenthe) zal moeten worden geannexeerd door de stad Groningen.

Het inlijven van de kop van Drenthe heeft vaker op de agenda gestaan. Waarschijnlijk ziet men nu jaren verder wel mogelijkheden. Haren is hiervan ook al het slachtoffer geworden. In 1975 hadden we de messen geslepen en de knuppels uit het vet gehaald. Toen wilde de regering de provincie Groningen uitbreiden met de kop van Drenthe, waaronder de gemeenten Eelde, Peize, Roden en Zuidlaren. Met de strijdkreet van “de kop hoort d’r op”, werd de 2e kamer in 1976 gedwongen af te zien van het landje pik. In 2019, 43 jaar later, ziet men dus opnieuw kansen. Dit wordt, zoals wel vaker, in achterkamertjes voorbereid.

De kans bestaat dat een aantal nationale of lees provinciale ruimtelijke belangen door middel van vereenvoudiging van wet- en regelgeving gaan prevaleren boven beroepsmogelijkheden voor gemeenten en inwoners. In dit geval zal dan de provincie Drenthe zich duidelijk moeten uitspreken. De vraag is natuurlijk hoe de landelijke politieke partijen zich in de Provinciale Staten gaan opstellen. Het inlijven van Haren bij de Stad is ook door de politiek in Den Haag en Provinciale Staten ondersteund. De volgende stap is dus nu Noord Drenthe.

Gevaren.

Het verder verstedelijken van de groene long tussen Assen en Groningen zal directe invloed kunnen krijgen op de kurk waar de economie in Noord Drenthe op drijft. Namelijk recreatie. De groene long is van essentieel belang om deze groene economie in de benen te kunnen houden. Miljoenen worden of zijn hier al in ons groen geïnvesteerd. Zie de ontwikkelingen in de Onlanden,  het Tusschenwater, de zuidoever van het Zuidlaardermeer en het gebied van de waterlopen Hunze en Drentse Aa. Pareltjes, waar we trots op zijn en die door verstedelijking op langere termijn om zeep dreigen te worden geholpen.

En nu:

Het draagvlak voor een samenvoeging van beide buurprovincies of gedeelten daarvan ontbreekt. Evenals de noodzaak daarvoor. Voor een goede samenwerking is een fusie ook niet nodig. “Drenten willen Drenten blijven”. De eigenheid van Drenthe is het beste geborgd binnen haar huidige provinciegrenzen.

De samenwerking binnen de Regiovisie Groningen-Assen 2030 kan rustig verder worden uitgewerkt. Clustering van de twee noordelijke provincies is hiervoor niet nodig. Een fusie is dan ook een station te ver. Een NS station in Tynaarlo is natuurlijk wel welkom!

Samengevat:

Er is geen draagvlak of noodzaak voor het annexeren van Noord Drenthe. Het vergt trouwens veel tijd, energie en weggegooid geld, die je beter kunt steken in zaken die er echt toe doen, namelijk de economische vooruitgang van het noorden en het uitbouwen van de noordelijke samenwerking. Daarbij Friesland niet vergetend!

Boodschap aan het clubje in de achterkamertjes: zet je in voor de mijnbouwschade en de gevolgen daarvan in Noord Nederland. Dáár zijn we meer mee gebaat.

C.H. Kloos, Leefbaar Tynaarlo