Vakantietijd, voor wie?

Vakantietijd, voor wie?

De laatste raadsvergadering is geweest. Na afloop even dik doun in toene. De eerst volgende raadsvergadering zal zijn 10 september. Wat een weelde en wat moeten we met onze tijd? Terugkijkend hebben we het afgelopen half jaar toch weer veel bereikt. Op de valreep hebben we de rentepercentages kunnen verlagen bij de gemeentelijke kredietbank voor hen die een inkomen hebben van 120% van de bijstandsnorm. Ingaande 2020. Een ruggensteuntje voor wie het hard nodig hebben. Unaniem heeft de raad de perspectiefnota 2019 en voorjaarsnota goedgekeurd. Een hoogtepunt!  De begroting voor 2020 zal daar naar worden ingericht. Zeker er liggen nog enkele moeilijk dossiers. Denk aan de centrumplannen voor Eelde en Zuidlaren en het transferium De Punt. Maar ook hier zullen we als coalitie er wel uitkomen. In stilte wordt het mogelijk maken van de bouw van 75 woningen in Diepsloot 3 in Vries voorbereid. De participatie ronde in Zuidlaren ligt prima op koers en daar kunnen we dit jaar nog een doorbraak noteren.

Telt ook voor Eelde. Jammer dat enkelen zich zeer negatief uiten hierover. Advies is dan ook maar eens te glimlachen naar de zogenaamde problemen en je zult zien dat deze zich dan van de andere kant laten zien!

We hebben er voor gezorgd dat alle culturele uitingen die de leefbaarheid in de benen houden in onze dorpen en wijken een waarderingsbijdrage kunnen krijgen. Ook het Leefbaarheidsfonds blijkt steeds meer gebruikt te worden. Niet vergeten dus.

Het startdocument participatieplan omgevingsvisie werd unaniem aangenomen. Glasvezel is/wordt geheel uitgerold over de gehele in gemeente. Bouw supermarkt in Eelderwolde is van de baan en beperkt natuur wonen in Schelfhorst is mogelijk gemaakt. De proef voor kleinschalige windturbines is nu ook mogelijk.

En natuurlijk er zijn nog tig andere zaken die we kunnen noemen waar vooruitgang is geboekt maar voorlopig onder de pet worden gehouden. Een broedende kip moet je namelijk niet storen. Verder heeft de fractie een folder in de markt gezet waarmee senioren met minimale inkomsten op weg kunnen worden geholpen naar een wat betere (financiële) leefsituatie. En ja, onze fractie heeft een positieve grondhouding afgedwongen door de raad voor het initiatief Oal Gloep een schaats- skeelerbaan in Vries te realiseren.

Samengevat, we zijn niet ontevreden. Er is zeker waarneembaar een andere wind. Maar als zoveel andere zaken, we kunnen het niet alleen. Blijf ons daarbij helpen. Hoe, hou ons gevraagd en ongevraagd op de hoogte wat er in UW leefomgeving gebeurd of nodig is. Dat is de basis om het 2e half jaar als raad ook positief te kunnen afsluiten.

Een ieder fijne en rustige vakantie en kom allemaal weer gezond terug. Ondertussen waken wij over de gemeente bij uw afwezigheid!