Woningbouw in Vries: blokkade door VVD, PvdA, CDA GB met steun van CU

Het had zo mooi kunnen zijn. Al langere tijd is Leefbaar Tynaarlo aan het proberen extra woningbouw van de grond te krijgen, vooral in Vries. 19 jaar beleid van de PvdA, VVD en CDA heeft in namelijk Vries totaal geen extra woningbouw opgeleverd. De boel zat op slot. Eigenlijk een dossier met een baard. Elke keer weer kon de fractie van Leefbaar Tynaarlo niet de handen op elkaar krijgen. De op een na laatste poging dateert al weer van het moment van de behandeling van de begroting 2017. De motie woningbouw van Leefbaar Tynaarlo is toen teruggetrokken vanwege een gebrek aan steun. Hij kwam te vroeg volgens de raadsfracties van de PvdA,VVD en D66.

Kort daarna zag gelukkig een van deze partijen het licht en wilde D66 graag samen met die van Leefbaar Tynaarlo komen tot een nieuwe poging. Zorgvuldig is toen een traject doorlopen met veel veldwerk en gesprekken met direct betrokkenen. Zelfs met een grote bouwer die wel aan de slag wilde. Dat heeft uiteindelijk een nieuwe motie opgeleverd.

Wetende dat er nog steeds grond in bezit is van de gemeente onder de naam van Diepsloot 3 die gebruikt kan worden voor nieuwbouw en er daarnaast behoefte is aan huurwoningen om naast starters op de woningmarkt ook statushouders te kunnen voorzien van adequate behuizing, zou een plan van 25 huurwoningen de nodige ruimte kunnen scheppen.

Naast huurwoningen is er dan ook de mogelijkheid om koopwoningen voor starters en voor het duurdere segment te realiseren.

De motie die op 7 maart is ingediend, verzoekt het college dan ook om onderzoek te doen naar welke stappen nodig zijn voor het realiseren van eerder genoemde woningen voor uitbreiding binnen Vries op specifiek de al in gemeente bezit zijnde gronden in Diepsloot 3. Met het aannemen van genoemde motie kan dus een einde worden gemaakt aan de al 19 jaar op slot zittende bouwmogelijkheden van grotere aantallen woningen in Vries.

En zie, er werd geschorst, gepraat en er werden stevige woorden gebruikt. De motie moest van tafel volgens de salonsocialisten, CDA en VVD. Er werd door deze partijen besloten niet direct te stemmen, maar pas over 14 dagen. Wellicht hopende in de tussentijd een uitweg te vinden om woningbouw opnieuw tegen te houden.

De fractie van Leefbaar Tynaarlo zal op 21 februari om hoofdelijke stemming vragen zodat duidelijk wordt wie vóór en wie tegen woningbouw in Vries is.

Wordt vervolgt.