Roodzanden: De groene long!

Datum: 18 oktober 2021

Onderwerp: Roodzanden Zeegse

Geacht college,

We zijn als Leefbaar Tynaarlo zeer content met het standpunt van de gemeente Tynaarlo om de groene long tussen Assen en Groningen te willen blijven. Het is wel eens spannend maar uiteindelijk is dit uitgangspunt niet vaak een punt van discussie.

 Toch zien we op dit moment zorgwekkende ontwikkelingen waar we aandacht voor willen vragen:

 Roodzanden (50 ha) is onderdeel van het Drentse Aa gebied. De provincie moet nog 1800 ha nieuwe natuur toevoegen om het beekdal Drentse Aa voldoende robuust  te maken en op enkele plekken te herstellen. Roodzanden is daar onderdeel van. Tot zover zijn we daar blij mee. Het versterkt op langere termijn dit prachtige gebied, ook als recreatiemogelijkheid om te wandelen en te genieten van dit prachtige stukje Drenthe. Een prachtig visitekaartje van Zeegse, Tynaarlo. 

 Echter bij enkele inwoners van Zeegse is verontrusting ontstaan. 

 Op 14 oktober is een schetsplan voor Roodzanden gepresenteerd in het Fletcher hotel in Zeegse. Niet zozeer het optimaliseren van het prachtige uitloop gebied van de Drentse Aa heeft die onrust veroorzaakt. Daar kan niemand op tegen zijn. Wel wordt het anders als er een verborgen agenda lijkt te zijn. 

Indertijd is aan het eind van de Zandrivier is een camping vereniging Mooi Zeegse ontstaan en stonden er ook huisjes op het terrein. Sinds de huisjes er permanent mogen staan, zien we dat er een kwaliteitsverbetering heeft plaats gevonden. Daar zijn we blij mee. In het verleden was de camping groter. Om het overgangsgebied richting het Drentse Aa gebied nog meer te versterken (Natura 2000) zijn verschillende kampeerplaatsen/ huisjes verwijderd. De betonnen platen zijn daar nog de stille getuigen van. 

Tot zover is er dus niets onoorbaars te melden. Edoch, wie de schetsplannen eens goed onder de loep neemt, ziet dat op de plekken die in het verleden zijn weggesaneerd, weer permanente recreatiewoningen zijn ingetekend. Het lijkt erop dat er meer dan drie recreatiewoningen komen. Bij twee gesaneerde recreatieplekken staan nu in het buitengebied ineens werkketen op wielen. (zie foto’s) De 3e plek is ingetekend aan de rand van het uitloopgebied van de Drentse Aa. Men krijgt een prachtig panoramazicht op genoemd gebied. 

 Naar verwachting zullen er, na de bouw van deze drie nieuwe recreatiewoningen, meerdere recreatiewoningen in het zelfde gebied verrijzen.  Ook zullen verschillende sloten in het gebied worden dichtgegooid. Daar kunnen vraagtekens bij worden geplaatst. Wat betekent dit voor de flora en fauna? 

 Staan we aan de vooravond van het wegsaneren van een prachtig uitloop gebied, waar tot nu toe velen van hebben kunnen genieten. Het gebied zal op de kop worden gezet voor het gewin van een enkeling door het bouwen van nieuwe recreatiewoningen in het gebied.

Als je het lijstje van voorstanders leest, zou je kunnen concluderen dat er draagvlak voor deze ontwikkeling is. Maar dat is een verkeerde voorstelling van zaken. Wij hebben vele aanwezigen van die avond op 14 oktober gesproken. Het leek aanvankelijk te gaan over het inventariseren van meningen en mogelijkheden, maar toen later die avond bleek dat het gebied zou worden voorzien van meerdere recreatiewoningen, was de euforie snel verdwenen. 

 Deze verontrusting zou zijn geuit richting het college. Navraag leverde op dat het college ontkende dat er een brief zou zijn geweest en dat het college dus daarom niet heeft gereageerd.

Het verhaal dat de gronden die Prolander in dit gebied in bezit heeft, zeker de incourante stukken, een andere bestemming zouden moeten krijgen, zetten we vraagtekens. Heeft Prolander de intentie om de bestemming van de gronden te veranderen?

Gaat het hier om het laten rinkelen van de kassa? Offeren we daar natuur voor op?

Het draagvlak voor recreatiewoningen lijkt nu te bestaan uit 16 ambtenaren, 5 grondeigenaren en 8 werknemers van Prolander. Daar zal dan een bestemmingsplanwijziging voor moeten komen. Leefbaar Tynaarlo is daar geen voorstander voor. We komen er vroeg mee, omdat dit nu nog kan worden hersteld op het uiteindelijke plan. We zouden dan ook willen zien dat het college de initiatiefnemers duidelijk maakt dat aan uitbreiding in dit gebied van extra recreatiewoningen geen medewerking zal worden verleend.

 

Graag horen we op korte termijn uw reactie.

 

met vriendelijke groeten,

 

namens de fractie van Leefbaar Tynaarlo,

 

Casper Kloos.